TownDen TürkOyunlarYeniRastgele

Şartlar Ve Koşullar

Okumak için ve aşağıdaki genel şartları ve koşulları kabul etmek için Web sitesinin kullanıcı bildirir:

Fikri ve sınai mülkiyet hakları, gizlilik, şu, şu, görüntü ve diğer haklarının

Web sitesi, hangi içerik, lay-out ve yapı fikri mülkiyet haklarıyla ve/veya diğer hakları tarafından korunmaktadır, özgün biroluşturulmasıdır. İşleri veya üçüncü tarafından sunulan oyunlar partiler (bundan böyle "üçüncü eser") ve inşaat web sitesisahibi (örneğin, metinler, logolar, çizimler, Resimler, çoklu ses, video ve görsel-işitsel dosyaları) tarafından oluşturulur("Web sitesi sahibi işler") de fikri mülkiyet haklarıyla ve/veya diğer hakları tarafından korunan. Web sitesi ve Web sitesisahibi işleri bundan sonra ortaklaşa "Eser" adlandırılır.

Herhangi bir kullanımı ve üreme özel olmayan ve/veya ticari amaçlar için veya kendisi için bu Web sitesinde kredi, başka bir Web sitesi veya orta entegrasyon ticaret, satış, dağıtım, Kiralama, koyarak kamu, düzenleme, uyarlama, değişiklik,filme, görüntüler, fotoğraflar veya çizimler, çeviri yaparak, kullanılabilir hale getirme, sömürü, dağıtım, Ticarileştirme,bulundurma veya ticari amaçlar için teklif herhangi bir iletişim teklif edildi olmayan amaçlar için, ters mühendislik veya biriş tamamen veya kısmen herhangi bir biçimde, herhangi bir şekilde ve herhangi bir ortamda, Web sitesi sahibinin iznialınmaksızın, açık ve yazılı izni, demontaj yasaktır.

Üçüncü parti işleri, herhangi bir kullanımı ve üreme özel olmayan/veya ticari amaçlarla veya kendisi için bu değil geliştirilenya filme, Web sitesinde, herhangi bir iletişim kamu, düzenleme, uyarlama, modifikasyon, sunulan amacıyla lisanskoşullarını sağlanan aksi ticari amaçlar için görüntüleri, fotoğraflar veya çizimler, çeviri, kullanılabilir hale getirme-, sömürü,dağıtım, Ticarileştirme, sahibi veya teklif yapma, ticaret, satış, yayma, Kiralama, borç verme, başka bir Web sitesi veya ortaentegrasyon içine koyarak, ters mühendislik veya bir üçüncü taraf iş, tamamen veya kısmen herhangi bir biçimde,herhangi bir şekilde ve üçüncü parti çalışmalarında, fikri mülkiyet haklarının sahibi olmadan herhangi bir ortamda açık veyazılı izni, demontaj yasaktır.

Ticari markaları ve adları gibi adlar kişiler, ürünleri, yetkililer, ticari isimler ve şirket adları, Web sitesinde belirtilen yasal olarak korunur.

Kişisel verilerin korunması

Prensip olarak, bir kullanıcı herhangi bir kişisel veri sağlamadan Web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ancak, belirli bir etkinlikile ilgili Web sitesine erişimi için kullanıcı (kullanıcının e-posta adresi gibi) bazı kişisel verileri sağlamak zorundadır. veyaWeb sitesi sahibinin (örneğin, kullanıcının IP adresi) elektronik belirli verileri toplar. Örneğin, bir kullanıcı Web sitesisahibinin bülteni almak veya Web sitesinin sahibine başvurun isterse bu durumda olabilir. O zaman bu kişisel verilerisağlanmamışsa, söz konusu etkinlik gerçekleştirilemez.

Bir kullanıcı tarafından Web sitesi sahibi eserlerinden oluşan Web sitesi kişisel veri sağlar, sonra o onun rızası bunlaraşağıda belirtilen amaçlar için işlemek için Web sitesi sahibi için sağlar. Bu kişisel verileri olan kullanıcıdan başka bir kişiilgiliyse, bu kişi adına bu kabul etmenizi yetkilidir kullanıcı garanti eder.

Bir kullanıcının kişisel verileri herhangi bir üçüncü parti çalışmalarında sağladığında, bu tür kişisel verilerin işlenmesiyürürlükteki herhangi bir gizlilik bildirimi bunlara tabidir. Ne olursa olsun, Web sitesi sahibinin veri denetleyici veya işlemci(Avrupa veri koruma yönergesi EC/95/46 içinde tanımlandığı gibi) bu tür kişisel verilerin olarak hareket.

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri Web sitesi sahibi ile temas kullanıcının yanıt amacıyla işlenen veya diğer iletişimWeb sitesi, istatistiksel analizler ve/veya kullanıcı yeni girişimler ve aktiviteler (e.g. ile haber bültenleri) Web sitesi sahibininhaberdar tutmak için ilgili.

Buna ek olarak, reklamverenler Web sitesinde kullanmak çerezleri ve/veya web işaretleri online davranış reklam ve/veyabirden fazla site reklam amacıyla tarafından toplanan bilgileri kullanabilir.

Kişisel veri ile Web sitesi sahibi sözleşme ilişkisi (örneğin kişisel veri işlemcisi) veya yasal bir yükümlülük veya bir istekdurumunda yargı makamları sahip kuruluşlara devredilebilir. Kişisel veri değil satılan veya başka bir üçüncü şahıslaratransfer.

Web sitesi sahibi için bu partiler Genel Şartlar ve koşullar geçerli Web sitesinde sunulan herhangi bir üçüncü taraf eserleryoluyla toplanan kişisel bilgiler için sorumlu değildir. Kullanıcı, onun gerçek adı veya gerçek e-posta adresi herhangi birWeb sitesinde sağlanan kullanmamanız tavsiye edilir.

Sorumluluk

Site sahibi herhangi bir yazım veya diğer hata, eksiklik veya hata Web sitesinin içeriği ile bağlantılı sorumlu değildir. Sitesahibi hiçbir durumda herhangi bir dolaylı veya SONUÇSAL zarardan, herhangi bir zarar için herhangi bir donanım veyaaygıt, veri, kar, turn-over, tasarruf, müşteriler ya da iş fırsatları, görüntü için herhangi bir hasar veya itibar kaybı ve ahlakiherhangi bir zarar için sorumlu olacak.

Öte yandan, Web sitesi sahibinin herhangi bir üçüncü taraf eserlerinden kaynaklanan herhangi bir doğrudan veya dolaylızararlardan sorumlu tutulamaz.

İstekleri bir üçüncü taraf onu Web sitesi sahibinin sahibi, velayet veya denetimdeki bir iddia edilen yasadışı veya başkayasadışı hareket kullanıcı ve/veya site sahibi tarafından veya kullanıcı tarafından iddia edilen bir ihlali ile bağlantılı olarakbazı kişisel verileri sağlamak için Web sitesi sahibi ve/veya Web sitesi sahibi (1) ile ilgili herhangi bir fikri mülkiyet hakkınıveya başka bir hakkını çalışmaları ile ilgili, (2) yasaklanan kullanım/içerik veya (3) yasal veya sözleşmeden doğan biryükümlülük, Web sitesi sahibinin verebilir dedi dedi üçüncü tarafa bildirmeksizin, kişisel veri Ayrıca üçüncü taraf AvrupaBirliği'nin dışında kurulan dedi.

Köprüler üzerinde/web sitesi

Web sitesi sahibi için köprüler Web sitesinde kullanılabilir yapılır Web sitelerini denetlemez ve Web sitesi sahibinin diğerWeb sitelerine köprüler bu Web sitelerinde kullanılabilir veya bu sitelerden herhangi bir uygunsuz, yasal olmayan veyayasadışı içerik için sorumlu tutulamaz. Gerçeği Web sitesi diğer Web sitelerine köprüler içeren bir onay veya kalitegarantisi ile Web sitesinin sahibi anlamına gelmez.

Bu Web sitesi sahibinin önceden, açık ve yazılı izni olmadan bir Web sitesi (1) herhangi bir derin bağlantılar yerleştirin veyasıkıştırılmış .zip veya benzer bir biçimde Web sitesinde içeriğe bağlantılar dağıtmak yasaktır ve (2) herhangi bir çerçeveliLinkler veya satır içi bağlar (herhangi bir bölüme) Web sitesi. (Herhangi bir bölüme) bağlayan her durumda Web içinköprü içeren Web sayfası vardır, biri bu köprüyü tıklattığında, tamamen yok ve tam URL'sini (parçası) Web sitesinde açıkçaadres çubuğunda görünür olması gerekir.

Terim, fesih ve değiştirme işlemleri

Bu sözleşme belirsiz süreli girilir.

Diğer hükümler

Kullanıcı bu sözleşmeyi hakkına sahip garanti eder. Kullanıcı reşit değilse o zaman o veli veya vasi bu anlaşmanın girerekona razı garanti eder. Sonuca anlaşma değil arşivlenir ve erişilebilir olmayacaktır.

Web sitesi sahibi, işbu Sözleşme veya herhangi bir hak ve yükümlülükleri, kullanıcının izni olmadan üçüncü şahıslarakısmen veya tamamen bu sözleşme kapsamında devredebilirler. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir hükmü veya yasadışı,yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelir, sonra bu eyaletlerininin, yasallığı, geçerliliği ve bunu diğer hükümleriuygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Anlaşmazlıkların çözümü

Bu sözleşme ve Web sitesinin kullanımı sadece Ukrayna yasalarla yönetilir. Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlıkveya sadece Kiev, Ukrayna Mahkemelerce karara Web sitesi olacak.

⇧ ⇧ ⇧